เพชรชะอำพลาซ่าแอนด์รีสอร์ท

222 ม.2 ถ.เพชรเกษม กม.ที่ 196 ต.ดอนขุนห้วย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

โทร. +66 (0) 32 772 487,
+66 (0) 32 772 488,
+66 (0) 32 772 490,

โทรสาร. +66 (0) 32 772 489

Hotline : +66 (0) 87 048 7444

Email : phetcha-am@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Bangkok Office ( KAN PLACE)
80 Soi Narathiwasratchanakarin 8, Thungwatdon , Sathorn, Bangkok, 10120. Thailand.
Tel. +66 (0) 2 286 30 01, Fax No. +66 (0) 2 287 13 33

http://www.kanplace.com

 

 

 

 

เพชรชะอำ พลาซ่าแอนด์ รีสอร์ท
222 ม. 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร. (032) 772-487-90 โทรสาร (032) 772-489